Gods & Goddesses Names / Lord Ayyappa Names List

S. No Lord Ayyappa Names in English Mantra
1 Adi Balaya Om Adi Balaya Namah
2 Agni Nayanaya Om Agni Nayanaya Namah
3 Agraganyaye Om Agraganyaye Namah
4 Anamaayaya Om Anamaayaya Namah
5 Ananghamadhana Turaya Om Ananghamadhana Turaya Namah
6 Angapathe Om Angapathe Namah
7 Arjuna Patheye Om Arjuna Patheye Namah
8 Asiasthaya Om Asiasthaya Namah
9 Balodyathaya Om Balodyathaya Namah
10 Bhaya Pahaya Om Bhaya Pahaya Namah
11 Chandraroopaya Om Chandraroopaya Namah
12 Chathurbahave Om Chathurbahave Namah
13 Dakshayagna Nashakaya Om Dakshayagna Nashakaya Namah
14 Dharmashasthre Om Dharmashasthre Namah
15 Dhur Jathaye Om Dhur Jathaye Namah
16 Durvashyamaya Om Durvashyamaya Namah
17 Dustha Grahade Paya Om Dustha Grahade Paya Namah
18 Gajadeepaya Om Gajadeepaya Namah
19 Ganadhyakshaye Om Ganadhyakshaye Namah
20 Halahaladhara Sutaya Om Halahaladhara Sutaya Namah
21 Hara Hara Puthraya Om Hara Hara Puthraya Namah
22 Jatadharaya Om Jatadharaya Namah
23 Kalanthakaya Om Kalanthakaya Namah
24 Kalashasthre Om Kalashasthre Namah
25 Kalhara Kusuma Priyaya Om Kalhara Kusuma Priyaya Namah
26 Kandha Yajushe Om Kandha Yajushe Namah
27 Kasthuri Tilakamchithaya Om Kasthuri Tilakamchithaya Namah
28 Kavachine Om Kavachine Namah
29 Kavina Madhi Pathaye Om Kavina Madhi Pathaye Namah
30 Keerita Divi Bushitaya Om Keerita Divi Bushitaya Namah
31 Khadghapanaye Om Khadghapanaye Namah
32 Khambu Khantaya Om Khambu Khantaya Namah
33 Krupalave Om Krupalave Namah
34 Krupalayaya Om Krupalayaya Namah
35 Kruradhrustaye Om Kruradhrustaye Namah
36 Lokhashasthre Om Lokhashasthre Namah
37 Madhalasaya Om Madhalasaya Namah
38 Madhanaya Om Madhanaya Namah
39 Madhava Suthaya Om Madhava Suthaya Namah
40 Mahabalaya Om Mahabalaya Namah
41 Mahadheeraya Om Mahadheeraya Namah
42 Mahadhyuthaye Om Mahadhyuthaye Namah
43 Mahaguna Ganaye Om Mahaguna Ganaye Namah
44 Mahapapa Veenashakaya Om Mahapapa Veenashakaya Namah
45 Maharoopaya Om Maharoopaya Namah
46 Mahasarpa Veebushanaya Om Mahasarpa Veebushanaya Namah
47 Mahashasthre Om Mahashasthre Namah
48 Mahasuraya Om Mahasuraya Namah
49 Mahojhase Om Mahojhase Namah
50 Mandara Kusuma Priyaya Om Mandara Kusuma Priyaya Namah
51 Manjuleshaya Om Manjuleshaya Namah
52 Naga Kundaladharaya Om Naga Kundaladharaya Namah
53 Naga Lamkara Samyukthaya Om Naga Lamkara Samyukthaya Namah
54 Nakshatradepaya Om Nakshatradepaya Namah
55 Nanarathna Vibushita Dehaya Om Nanarathna Vibushita Dehaya Namah
56 Naradeepaya Om Naradeepaya Namah
57 Navya Dhanyaya Om Navya Dhanyaya Namah
58 Nyayaya Om Nyayaya Namah
59 Omkara Roopaya Om Omkara Roopaya Namah
60 Panch Akrshara Parayanaya Om Panch Akrshara Parayanaya Namah
61 Pancha Pandva Samrakshakaya Om Pancha Pandva Samrakshakaya Namah
62 Pancha Vaktra Kumaraya Om Pancha Vaktra Kumaraya Namah
63 Panditaya Om Panditaya Namah
64 Papaghnya Om Papaghnya Namah
65 Para Pasha Vimochakaya Om Para Pasha Vimochakaya Namah
66 Parapapa Vinashakaya Om Parapapa Vinashakaya Namah
67 Pasha Hasthaya Om Pasha Hasthaya Namah
68 Pashanda Rudera Shanaya Om Pashanda Rudera Shanaya Namah
69 Purna Davalaya Om Purna Davalaya Namah
70 Purna Veshaya Om Purna Veshaya Namah
71 Purnambha Samethaya Om Purnambha Samethaya Namah
72 Pushkalamba Samethaya Om Pushkalamba Samethaya Namah
73 Pushkaraya Om Pushkaraya Namah
74 Rajarajarchi Taya Om Rajarajarchi Taya Namah
75 Rajasekaraya Om Rajasekaraya Namah
76 Rajasotamaya Om Rajasotamaya Namah
77 Rathna Keerethaya Om Rathna Keerethaya Namah
78 Rigveda Roopaya Om Rigveda Roopaya Namah
79 Sastre Om Sastre Namah
80 Satsamtha Pavi Nashakaya Om Satsamtha Pavi Nashakaya Namah
81 Sharadharaya Om Sharadharaya Namah
82 Shilpashasthre Om Shilpashasthre Namah
83 Shooline Om Shooline Namah
84 Shyama Roopaya Om Shyama Roopaya Namah
85 Sishtarakshana Deekshitaya Om Sishtarakshana Deekshitaya Namah
86 Sreedhara Suthaya Om Sreedhara Suthaya Namah
87 Tarpana Priyaya Om Tarpana Priyaya Namah
88 Thrinethraya Om Thrinethraya Namah
89 Triloka Gyanaya Om Triloka Gyanaya Namah
90 Utpalakaraya Om Utpalakaraya Namah
91 Vajranghaya Om Vajranghaya Namah
92 Varadaya Om Varadaya Namah
93 Varahakaya Om Varahakaya Namah
94 Vararuchaye Om Vararuchaye Namah
95 Vayu Vahanaya Om Vayu Vahanaya Namah
96 Veerapathaye Om Veerapathaye Namah
97 Veerashasthre Om Veerashasthre Namah
98 Veerya Nilayaya Om Veerya Nilayaya Namah
99 Venu Vadhanaya Om Venu Vadhanaya Namah
100 Veraya Om Veraya Namah
101 Verendra Vandithaya Om Verendra Vandithaya Namah
102 Vishnuputhraya Om Vishnuputhraya Namah
103 Vishwaroopaya Om Vishwaroopaya Namah
104 Vividhardha Phala Pradhaya Om Vividhardha Phala Pradhaya Namah
105 Vyaghra Charma Dharaya Om Vyaghra Charma Dharaya Namah
106 Vyagrapathe Om Vyagrapathe Namah


Home     Back