Gods & Goddesses Names / Lord Rama Names List

S. No Lord Rama Names in English Mantra
1 Adipurushaya Om Adipurushaya namaha
2 Ahalya Shapa Shamanaya Om Ahalya Shapa Shamanaya namaha
3 Ananta Gunagambhiraya Om Ananta Gunagambhiraya namaha
4 Balipramathanaaya Om Balipramathanaaya namaha
5 Bhavarogasya Bheshajaya Om Bhavarogasya Bheshajaya namaha
6 Brahmanyaya Om Brahmanyaya namaha
7 Chitrakuta Samashrayaya Om Chitrakuta Samashrayaya namaha
8 Dandakaranya Kartanaya Om Dandakaranya Kartanaya namaha
9 Dantaya Om Dantaya namaha
10 Dashagriiva Shiroharaaya Om Dashagriiva Shiroharaaya namaha
11 Dayasaraya Om Dayasaraya namaha
12 Dhanurdharaya Om Dhanurdharaya namaha
13 Dhanvine Om Dhanvine namaha
14 Dhirodatta Gunottamaya Om Dhirodatta Gunottamaya namaha
15 Dushanatri Shirohantre Om Dushanatri Shirohantre namaha
16 Haraye Om Haraye namaha
17 Jagad Gurave Om Jagad Gurave namaha
18 Jaitraya Om Jaitraya namaha
19 Jamadgnya Mahadarpaya Om Jamadgnya Mahadarpaya namaha
20 Janaki Vallabhaya Om Janaki Vallabhaya namaha
21 Janardanaya Om Janardanaya namaha
22 Jaramarana Varjitaya Om Jaramarana Varjitaya namaha
23 Jayanta Trana Varadaya Om Jayanta Trana Varadaya namaha
24 Jita Varashaye Om Jita Varashaye namaha
25 Jitakrodhaya Om Jitakrodhaya namaha
26 Jitamitraya Om Jitamitraya namaha
27 Jitamitraya Om Jitamitraya namaha
28 Jitendriyaya Om Jitendriyaya namaha
29 Kausaleyaya Om Kausaleyaya namaha
30 Kharadhvamsine Om Kharadhvamsine namaha
31 Kodanda Khandanaya Om Kodanda Khandanaya namaha
32 Mahabhujaya Om Mahabhujaya namaha
33 Mahadaraya Om Mahadaraya namaha
34 Mahadevadi Pujitaya Om Mahadevadi Pujitaya namaha
35 Mahadevaya Om Mahadevaya namaha
36 Mahapurushaya Om Mahapurushaya namaha
37 Mahayogine Om Mahayogine namaha
38 Maya Manusha Charitraya Om Maya Manusha Charitraya namaha
39 Mayamaricha Hantre Om Mayamaricha Hantre namaha
40 Mita Bhashine Om Mita Bhashine namaha
41 Mritavanara Jivanaya Om Mritavanara Jivanaya namaha
42 Muni Samstutaya Om Muni Samstutaya namaha
43 Parabrahmane Om Parabrahmane namaha
44 Parakashaya Om Parakashaya namaha
45 Parakaya Om Parakaya namaha
46 Paramapurushaya Om Paramapurushaya namaha
47 Paramatmane Om Paramatmane namaha
48 Parasmai Om Parasmai namaha
49 Parasmai Dhamne Om Parasmai Dhamne namaha
50 Parasmai Jyotishe Om Parasmai Jyotishe namaha
51 Paratparaya Om Paratparaya namaha
52 Paraya Om Paraya namaha
53 Pareshaya Om Pareshaya namaha
54 Pitavasase Om Pitavasase namaha
55 Pitru Bhaktaya Om Pitru Bhaktaya namaha
56 Punyacharitra Kirtanaya Om Punyacharitra Kirtanaya namaha
57 Punyodayaya Om Punyodayaya namaha
58 Purana Purushottamaya Om Purana Purushottamaya namaha
59 Purva Bhashine Om Purva Bhashine namaha
60 Raghavaya Om Raghavaya namaha
61 Raghupungavaya Om Raghupungavaya namaha
62 Rajendraya Om Rajendraya namaha
63 Rajivalochanaya Om Rajivalochanaya namaha
64 Ramabhadraya Om Ramabhadraya namaha
65 Ramachandraya Om Ramachandraya namaha
66 Riksha Vanara Sanghatine Om Riksha Vanara Sanghatine namaha
67 Sachidananda Vigrahaya Om Sachidananda Vigrahaya namaha
68 sada Hanumadaashritaya Om sada Hanumadaashritaya namaha
69 Saptatala Prabhedre Om Saptatala Prabhedre namaha
70 Sarva Devadhi Devaya Om Sarva Devadhi Devaya namaha
71 Sarva Devatmakaya Om Sarva Devatmakaya namaha
72 Sarva Punyadhi Kaphalaya Om Sarva Punyadhi Kaphalaya namaha
73 Sarva Tirthamayaya Om Sarva Tirthamayaya namaha
74 Sarva Yajnadhipaya Om Sarva Yajnadhipaya namaha
75 Sarvabharana Varjitaya Om Sarvabharana Varjitaya namaha
76 Sarvadeva Stutaya Om Sarvadeva Stutaya namaha
77 Satyavache Om Satyavache namaha
78 Satyavikramaya Om Satyavikramaya namaha
79 Satyavrataya Om Satyavrataya namaha
80 Saumyaya Om Saumyaya namaha
81 Setukrite Om Setukrite namaha
82 Sharanatrana tatparaya Om Sharanatrana tatparaya namaha
83 Shashvataya Om Shashvataya namaha
84 Shrimate Om Shrimate namaha
85 Shriramaya Om Shriramaya namaha
86 Shyamangaya Om Shyamangaya namaha
87 Smita Vaktraya Om Smita Vaktraya namaha
88 Smrita Sarvagha Nashanaya Om Smrita Sarvagha Nashanaya namaha
89 Sugrivepsita Rajyadaye Om Sugrivepsita Rajyadaye namaha
90 Sumitra Putra Sevitaya Om Sumitra Putra Sevitaya namaha
91 Sundaraya Om Sundaraya namaha
92 Suraya Om Suraya namaha
93 Tatakantakaya Om Tatakantakaya namaha
94 Trigunatmakaya Om Trigunatmakaya namaha
95 Trilokarakshakaya Om Trilokarakshakaya namaha
96 Trilokatmane Om Trilokatmane namaha
97 Trimurtaye Om Trimurtaye namaha
98 Trivikramaya Om Trivikramaya namaha
99 Vagmine Om Vagmine namaha
100 Vara Pradaya Om Vara Pradaya namaha
101 Vedanta Saraya Om Vedanta Saraya namaha
102 Vedatmane Om Vedatmane namaha
103 Vibhishana paritratre Om Vibhishana paritratre namaha
104 Vibhishana Pratishthatre Om Vibhishana Pratishthatre namaha
105 Viraadhavadhapanditaaya Om Viraadhavadhapanditaaya Namaha
106 Vishvamitra Priyaya Om Vishvamitra Priyaya namaha
107 Vratadharaya Om Vratadharaya namaha
108 Yajvine Om Yajvine namaha


Home     Back