Gods & Goddesses Names / Lord venkateswara Names List

S. No Lord venkateswara Names in English Mantra
1 Aakaasharaaja varadhaaya Om Aakaasharaaja varadhaaya Namah
2 Aartha lokaabhaya pradhaaya Om Aartha lokaabhaya pradhaaya Namah
3 Amruthaaya Om Amruthaaya Namah
4 Amruthamshaaya Om Amruthamshaaya Namah
5 Anaamayaaya Om Anaamayaaya Namah
6 Anaghaaya Om Anaghaaya Namah
7 Aneka Moorthaye Om Aneka Moorthaye Namah
8 Anekaathmane Om Anekaathmane Namah
9 Ashwaroodaya Om Ashwaroodaya Namah
10 Atchyuthaaya Om Atchyuthaaya Namah
11 Avyakthaaya Om Avyakthaaya Namah
12 Avyayaaya Om Avyayaaya Namah
13 Bhakta vathsalaaya Om Bhakta vathsalaaya Namah
14 Bilva pathrarchana priyaaya Om Bilva pathrarchana priyaaya Namah
15 Chakradharaaya Om Chakradharaaya Namah
16 Chaturbhujaaya Om Chaturbhujaaya Namah
17 Chaturvedaathnakaaya Om Chaturvedaathnakaaya Namah
18 Chinmayaaya Om Chinmayaaya Namah
19 Chinthithaardha pradhaaya Om Chinthithaardha pradhaaya Namah
20 Damodharaaya Om Damodharaaya Namah
21 Deva poojithaaya Om Deva poojithaaya Namah
22 Devaaya Om Devaaya Namah
23 Devakinandhanaaya Om Devakinandhanaaya Namah
24 Dhanarjana samuthsukaaya Om Dhanarjana samuthsukaaya Namah
25 Dharaa pathaye Om Dharaa pathaye Namah
26 Dhasharhaaya Om Dhasharhaaya Namah
27 Dhasharoopavathe Om Dhasharoopavathe Namah
28 Dheenabhandhave Om Dheenabhandhave Namah
29 Dhordhanda vikramaaya Om Dhordhanda vikramaaya Namah
30 Gadhadharaaya Om Gadhadharaaya Namah
31 Ghanasaara sanmadhya kasturi-Thilakojwala Om Ghanasaara sanmadhya kasturi-Thilakojwala Namah
32 Gnanapanjaraaya Om Gnanapanjaraaya Namah
33 Gopalaaya Om Gopalaaya Namah
34 Gopishwaraaya Om Gopishwaraaya Namah
35 Govindaaya Om Govindaaya Namah
36 Haayugreevaaya Om Haayugreevaaya Namah
37 Jaga dwandhyaaya Om Jaga dwandhyaaya Namah
38 Jagadeswaraya Om Jagadeswaraya Namah
39 Jagadhvapine Om Jagadhvapine Namah
40 Jagan magala daayakaaya Om Jagan magala daayakaaya Namah
41 Jagath pathaye Om Jagath pathaye Namah
42 Jagathkarthre Om Jagathkarthre Namah
43 Jagathsaakshine Om Jagathsaakshine Namah
44 Janardhanaaya Om Janardhanaaya Namah
45 Jatamukuta shobhithaaya Om Jatamukuta shobhithaaya Namah
46 Jatgathpaalaaya Om Jatgathpaalaaya Namah
47 Jishnave Om Jishnave Namah
48 Kanya shravana tharejyaaya Om Kanya shravana tharejyaaya Namah
49 Kati hasthaaya Om Kati hasthaaya Namah
50 Keshavaaya Om Keshavaaya Namah
51 Khadgadharine Om Khadgadharine Namah
52 Krishnaaya Om Krishnaaya Namah
53 Lakshmi Pathaye Om Lakshmi Pathaye Namah
54 Madhusudhanaaya Om Madhusudhanaaya Namah
55 Mahdavaaya Om Mahdavaaya Namah
56 Mrugayaasaktha maanasaayane Om Mrugayaasaktha maanasaayane Namah
57 Nandhakine Om Nandhakine Namah
58 Neela meghashyama thanave Om Neela meghashyama thanave Namah
59 Niraabhaasaaya Om Niraabhaasaaya Namah
60 Niranjanaaya Om Niranjanaaya Namah
61 Niranthakaaya Om Niranthakaaya Namah
62 Nirgunaaya Om Nirgunaaya Namah
63 Nirmalaaya Om Nirmalaaya Namah
64 Nirupadravaaya Om Nirupadravaaya Namah
65 Nirvikalpaaya Om Nirvikalpaaya Namah
66 Nishkalankaaya Om Nishkalankaaya Namah
67 Nithya thrupthaaya Om Nithya thrupthaaya Namah
68 Nithya yavvana roopavathe Om Nithya yavvana roopavathe Namah
69 Paapaghnaaya Om Paapaghnaaya Namah
70 Padmanaabhaaya Om Padmanaabhaaya Namah
71 Padmini priyaaya Om Padmini priyaaya Namah
72 Paramardha Pradhaya Om Paramardha Pradhaya Namah
73 Parameshwaraya Om Parameshwaraya Namah
74 Parasmai Bhrahmane Om Parasmai Bhrahmane Namah
75 Parasmai Jyothishey Om Parasmai Jyothishey Namah
76 Parathparaya Om Parathparaya Namah
77 Pithambhara dharaaya Om Pithambhara dharaaya Namah
78 Prabhave Om Prabhave Namah
79 Purushothamaaya Om Purushothamaaya Namah
80 Sachithaananda roopaaya Om Sachithaananda roopaaya Namah
81 Sarveshaaya Om Sarveshaaya Namah
82 Shanka madhyollnmandhakim-kinyaadhya karandakaaya Om Shanka madhyollnmandhakim-kinyaadhya karandakaaya Namah
83 Shankadhaarakaaya Om Shankadhaarakaaya Namah
84 Shanthaaya Om Shanthaaya Namah
85 Sharngjapaanaye Om Sharngjapaanaye Namah
86 Shaswathaaya Om Shaswathaaya Namah
87 Sheshadri nilayaaya Om Sheshadri nilayaaya Namah
88 Shinshumaaraaya Om Shinshumaaraaya Namah
89 Shouraye Om Shouraye Namah
90 Shrimathe Om Shrimathe Namah
91 Sri haraye Om Sri haraye Namah
92 Sri Venkateshaaya Om Sri Venkateshaaya Namah
93 Sri vibhave Om Sri vibhave Namah
94 Srinivasaaya Om Srinivasaaya Namah
95 Srivathsa vakshase Om Srivathsa vakshase Namah
96 Sudha thanave Om Sudha thanave Namah
97 Sura pathaye Om Sura pathaye Namah
98 Thridhaamne Om Thridhaamne Namah
99 Thrigunashrayaaya Om Thrigunashrayaaya Namah
100 Thrivikrayamaaya Om Thrivikrayamaaya Namah
101 Vaikunta pathaye Om Vaikunta pathaye Namah
102 Vanamaaline Om Vanamaaline Namah
103 Varapradhaaya Om Varapradhaaya Namah
104 Vishnave Om Vishnave Namah
105 Yadhavendraaya Om Yadhavendraaya Namah
106 Yagna Bhokthre Om Yagna Bhokthre Namah
107 Yagna roopaaya Om Yagna roopaaya Namah
108 Yogihruthpadma mandiraaya Om Yogihruthpadma mandiraaya Namah


Home     Back