PlacesToVisit / Hottest Places

State Name Place Winter Temperature
Andhra Pradesh Machilipatnam 21° / 31°
Andhra Pradesh Vijaywada 19° / 33°
Chattisgarh Bilaspur 10° / 25°
Delhi New Delhi 8° / 23°
Haryana Hisar 7° / 25°
Maharashtra Nagpur 16° / 32°
Maharashtra Sonegaon 23° / 40°
Odisha Titlagarh 13.7° / 30.2°
Odisha Samblapur 44.9°C
Odisha Titlagarh 45°C
Punjab Bhatinda 8° / 22.1°
Rajasthan Palodhi 19° / 27.7°
Rajasthan Ganganagar 20° / 23° C
Rajasthan Bikaner 8° / 28° C
Rajasthan Ganganagar 8° / 24° C
Rajasthan Sawai Madhopur 10°C / 25°C
Rajasthan Kota 12° / 28° C
Rajasthan Jaisalmer 9° / 28° C
Telangana Ramagundam 15° / 34° C
Uttar Pradesh Banda 9° / 24° C
Uttar Pradesh Agra 7° / 26° C
Uttar Pradesh Jhansi 12° / 24° C
Uttar Pradesh Prayagraj 12° / 28° C
Uttar Pradesh Jhansi 12.3° / 24.4° C
Uttar Pradesh Orai 19° / 36° C
Uttar Pradesh Varanasi 13° / 27° C


Home     Back