Gods & Goddesses Names / Lord Krishna Names List

S.No Name
1 Achala
2 Achyuta
3 Adbhutah
4 Adidev
5 Aditya
6 Ajanma
7 Ajaya
8 Akshara
9 Amrut
10 Anandsagar
11 Ananta
12 Anantajit
13 Anaya
14 Aniruddha
15 Aparajeet
16 Avyukta
17 Balagopala
18 Balakrishna
19 Bihari
20 Chaturbhuja
21 Danavendra
22 Dayalu
23 Dayanidhi
24 Devadideva
25 Devakinandana
26 Devesha
27 Dharmadhyaksha
28 Dravin
29 Dvarkapati
30 Gopala
31 Gopalpriya
32 Govinda
33 Gyaneshwara
34 Hari
35 Hiranyagarbha
36 Hrushikesha
37 Jagadguru
38 Jagadisha
39 Jagannatha
40 Janardana
41 Jayantah
42 Jyotiraaditya
43 Kamalanatha
44 Kamalanayana
45 Kamsantaka
46 Kanjalochana
47 Keshava
48 Krishna
49 Lakshmikaanta
50 Lokadhyaksha
51 Madana
52 Madhava
53 Madhusudan
54 Mahendra
55 Manmohana
56 Manohara
57 Mayura
58 Mohnish
59 Murali
60 Muralidhar
61 Muralimanohara
62 Nandagopala
63 Nandakumara
64 Narayana
65 Navanitachora
66 Niranjana
67 Nirguna
68 Padmahasta
69 Padmanabha
70 Parabrahmana
71 Paramatma
72 Parampurusha
73 Parthasarthi
74 Prajapati
75 Punyah
76 Purshottama
77 Ravilochana
78 Sahasraakasah
79 Sahasrajita
80 Sakshi
81 Sanatana
82 Sarvajana
83 Sarvapalaka
84 Sarveshwara
85 Satyavachana
86 Satyavrata
87 Shantah
88 Shreshhtha
89 Shrikanta
90 Shyam
91 Shyamasundara
92 Sudarshana
93 Sumedha
94 Suresham
95 Svargapati
96 Trivikrama
97 Upendra
98 Vaikunthanatha
99 Vardhamaanah
100 Vasudevaputra
101 Vishnu
102 Vishwadakshinah
103 Vishwakarma
104 Vishwamurti
105 Vishwarupa
106 Vishwatma
107 Vrishaparvaa
108 Yadavendra
109 Yogi
110 Yoginampati


Home     Back