Hinduism / Mukti Sthalas of Karnataka

S.No Temple Name Address
1 Mookambika temple Mookambika temple, Kollur, Udupi district Karnataka 576220
2 Sri Krishna Temple Temple Car St, Sri Krishna Temple Complex, Thenkpete, Maruthi Veethika, Udupi, Karnataka 576101, Phone: 0820 252 0598
3 Mahabaleshwar Temple Koti Teertha Rd, Kotiteertha, Dandebagh, Gokarna, Karnataka 581326, Phone: 083862 57956
5 Shankaranarayana Temple Hole Shankaranarayana,Kundapura Taluk ,Udupi District Karnataka 576227
Home     Back