PlacesToVisit / Nuclear Power Plants List In India

S.No Nuclear Power Plants Total capacity(MW) Address
1 Kaiga 880 Kaiga Atomic Power Station Rd, Karwar, Karnataka 581400
2 Kakrapar 440  Moti Cher, Gujarat 394360
3 Kudankulam 2000 Kudankulam, PO, Radhapuram, Tamil Nadu 627106
4 Madras (Kalpakkam) 440 Post Office Kalpakkam, Kancheepuram, Tamil Nadu 603102
5 Narora 440 Dist. Bulandshahar, Narora, Uttar Pradesh 203399
6 Rajasthan 1180 Rajasthan 323307
7 Tarapur 1400 Boisar Tarapur Rd, Palghar Taluka , Akkarpatti, Maharashtra 401504


Home     Back