Hinduism / Pancha Ranga Kshetras

Pancharanga Kshetrams / Pancharangams / Rangams / Ranganathas are the lord vishnu temples.

S.No Temple Name Address
1 Srirangapatna Ranganathaswamy Srirangapatna, Karnataka 571438, Phone: 081974 43378
2 Srirangam Ranganathaswamy Srirangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620006, Phone: 0431 243 2246
3 Thirupper Nagar Appalarangam (Appakkudathaan) Koviladi (Tirupair),Budalur taluk, Thanjavur, Tamil Nadu 613105, Phone: 099524 68956
4 Thiru Indaloor Parimala Ranganathar Tiru Indalur, Nagapattinam district. Tamil Nadu 609001, Phone: 04364-223 330
5 Vedaranyam Ranganatha Perumal or Kumbakonam Sarangapani Sarangapani North Madavilagam, Valayapettai Agraharam, Kumbakonam, Tamil Nadu 612001, Phone: 0435 243 0349
Home     Back