Important Indian Websites / State Wise Medical councils Web Sites list in India

State Wise Medical councils Web Sites list in India

Note: Click On the State to See The State Wise Medical councils Web Site.

Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Assam Chhattisgarh
Dadar and Nagar Haveli Daman and Diu Delhi Goa
Gujarat Haryana Himachal Pradesh Karnataka
Kerala Lakshadweep Madhya Pradesh Maharashtra
Manipur Meghalaya Mizoram Odisha
Punjab Rajasthan Tamil Nadu Telangana
Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal

Home     Back